1955/ Shkresa e 'gabuar' e ministrit që iu zbut zemra për fëmijët e të burgosurve politikë

0
932
blank

Urdhri, Kiço  Ngjela: Mund të vdesin fëmijët, të rishihet heqja e triskave familjeve të të burgosurve. Kadri Hazbiu: tërhiqeni shkresën, gjuha e përdorur mund të përdoret si armë për propagandë kundër nesh…”

Një urdhëresë sekrete ishte shpërndarë në 8 qershor 1954 nga Ministria e Tregtisë  për tu hequr triskat e ushqimit të gjithë familjeve të të burgosurve. Por një vit më vonë, Minsitri i tregtisë Kiço  Ngjela duket “ishte penduar” pasi kishte kuptuar pasojat e saj. Fëmijët jetimë dhe më nëna të pamundura për punë që ishin një pjesë e mirë e familjeve me të burgosur politikë në Shqipëri, kishin mbetur rrugëve  të uritur e pa mundur të blinin as bukën thatë.

Duke u nisur nga kjo gjendje minsitri Kiço  Ngjela  nxjerr një shkresë tjetër me 19 gusht 1955, ku vendos një shtesë për të shmangur pasojat e urdhërit të një viti më parë. Ai ishte koshient se heqja e triskave të ushqimit në familjet e të burgosurve do të thoshte se fëmijët e këtyre familjeve do të vdisnin nga uria.  Shtesa në shkresën e re, sipas Kiço  Ngjelës “ka vetëm për qëllim të evitojë vdekjen e personave që me të vërtetë do të ndodhen para një rreziku të tillë”.  Por ai nuk harron të shënojë në shkresë se kjo nuk duhet kuptuar si një zbutje e urdhërit të parë.  Sidoqoftë, ky “sinqeritet” i ministrit  Kiço Ngjela do të shkaktonte tërmet deri në kupolën më të lartë të regjimit. Kjo ishte një shkresë e pakujdesshme, ku përdorej një gjuhë  e patolerueshme për koracën e regjimit, gjuhë e cila mund të përdorej si armë nga propaganda antikomuniste. Kadri Hazbiu ishte i pari që kishte dhënë alarmin për këtë shkresë dhe nënvizonte  fjalinë “ka vetëm për qëllim të evitojë vdekjen e personave që me të vërtetë do të ndodhen para një rreziku të tillë”.  Pas tij shqetësimi do të shkonte deri tek Hysni  Kapo dhe nuk do të vononte të jepej urdhëri për ti tërhequr mbrapsht të gjithë kopjet e kësaj shkresë të gabuar. Më poshtë “Kujto.al-Arkiva Online e Viktimave të Komunizmit” e sjell të plotë shkresën e Kiço  Ngjelës dhe letërkëmbimin ku ngrihet shqetësimi dhe jepet urdhri për ta tërhequr nga qarkullimi.

Republika Popullore e Shqipërisë

Ministria e Tregtisë

Tiranë, 19/8/1955

Dega e Kontigjentëve

Nr.1507 prot.

Lenda: Mbi triskëtimin e familjeve të të burgosurve etj.

Komitetit ekzekutiv K.P.Qarkut

(Seksioni i Tregtisë)

Për njoftim

Komisionit të Kontrollit të Shtetit

Prokurorisë së Përgjithshme

Ministrisë së Punëve të Brendshme

Tiranë

Në lidhje me tonën nr.1511 sekret dt. 8/6/1954

Duke marrë parasysh se me zbatimin e udhërit të sipërm në disa raste ka ndodhur që fëmijët jetimë ose me nënë të paaftë për punë të kenë mbetur pa bukë për shkak të gjendjes së tyre ekonomike jashtëzakonisht të vështirë, me qëllim që nga pamundësia ekonomike të blenë bukën në tregun komerçial të mos rrezikohet jeta e këtyre fëmijëve, kjo ministri urdhërit në fjalë i bën këtë shtesë:

1)   Kur nga zbatimi i urdhërit të sipërm konstatohet se për shkak të gjendjes së keqe ekonomike rrezikohet jeta e familjes së fajtorit, t’urdhërohet zyrtarisht Seksioni Tregtisë për pajisjen e sja vetëm em triska buke dhe ushqimi ndërsa ajo e veshmbathjes të mos jepet.

Për lëshimin e urdhërit në këto raste autorizohet vetëm kryetari ikomiteitt Ekzekutiv K.P.Qarkut I cili duhet të marrë më parë mendimin e komitetit të Prtisë.

2)   Kjo kopetencë që ju lihet Kryetarëve të Komit. Ekz.K.P. Qarqeve të mos kuptohet si nëj zbutje e urdhërit nr.1511 sekr.dt.8/6/1954 por ka vetëm për qëllim të evitojë vdekjen e personave që me të vërtetë do të ndodhen para një rreziku të tillë, prandaj duhet të zbatohet drejt dhe të mos çelen shtigje për vërtetimin e pakënaqësive ose privilegjeve që patjetër do të dëmtojnë keqas dhe do të shtrembërojnë zbatimin e ëktij urdhri.

3)   Të kihet parasysh gjtihashtu që triskat që do të jepen të mos bëhen object tregtie nga ana e familjeve përfituese, gjë kjo që shpesh herë ëhstë vërtetuar në të kaluarën dhe se në këto raste, për të siguruar jetesën, familjet në fjalë merren me matrapazllëqe të ndryshme, ndërsa fëmijëte vegjël I heqin nga shkolla dhe I shtytin të lypin rrugëve ose të vjedhin.  Prandaj të porositen organet mvartëse për të treguar kujdes të posaçëm në këtë drejtim dhe kur konstatohen raste të tilla triskat të mos jepen.

Ministri

(Kiço  Ngjela)

Me urdhër të ministrit

Zv/ministry

(Zihni  Muço) d.v.

Vërtetohet njësia me origjinalin

Kryetar i degës së kontigjentëve

Kosta  Taqo

(firma)

 

Kc. Koço  Taqo,

Dk.E.Shehu

Kop.14 dt.18/8/55

***

Z/Kryeministrit

Shokut Hysni  Kapo

Ky urdhër është lëshuar nga Ministria e Tregtisë dhe bën fjalë mbi triskëtimin e familjeve të të burgosurve etj.

Shoku Kadri Hazbiu është i mendimit se ky akt, i dërguar nëpër qarqe mund të bëhet mjet në dorën e armikut për propagandë kundër pushteitt t’onë. Ai thotë se udhëzime të tilla duhen dhënë me gojë dhe propozon të tërhiqet mbrapsht ky urdhër (fjala është për frazat ku thuhet: ”…por ka vetëm për qëllimt’evitojë vdekjen e personave që me të vërtetë do të ndodhen para një rreziku të tillë…”, etj, etj,.).

Unë mendoj se vërtet është hartuar keq ky urdhër dhe pajtohem me mendimin e shokut Kadri.-

Sekretari i përgjithshëm:

Spiro  Rusha

Firma

***

29/VIII/1955. -

Sekret.Pergjith.

Ju njoftojmë se vërejtja e bërë nga M.P. Brendshme u gjet me vend  nga zv.kryeministri Hysni  Kapo, i cili porositi sot M.Tregtisë sh. Kiço  Ngjela që për frazeologjinë e përdorur të tërheqë letrat në fjalë.

Koço Prifti 30 .8. 1955

blank

blank

 

Në rast se keni dijeni mbi krime, viktima apo ngjarje që lidhen me periudhën e komunizmit në Shqipëri, klikoni këtu për ta publikuar në arkivën tonë.

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here