Lindi në vitin 1947, në Vlorë. Me vendim nr. 21, datë 25 janar 1973, Gjykata
e Rrethit të Vlorës e deklaroi fajtor për «tradhëti ndaj atdheut të mbetur në fazën
e përgatitjes» dhe e dënoi me 10 vjet heqje lirie dhe konfiskimin e pasurisë
(dënim i kombinuar). Me vendim nr. 39, datë 18 shtator 1980, Gjykata e Rrethit të Mirëditës e deklaroi fajtor për «agjitacion e propagandë kundër shtetit», dhe e dënoi
me 10 vjet heqje lirie. Në aplikim të nenit 36 K. P., përfundimisht u dënua me 11 vjet
heqje lirie.
F. 1, Viti 2017, D. 98, f. 390-391.

Ju lutem, plotesoni fushat e kerkuara.
Mbyll formen

Ju lutem zgjidhni imazhin qe do te ngarkoni.