Lindi më 1931, në Kosovë. Është internuar për çështje politike. Me vendimin nr. 26, datë
11 dhjetor 1993, komisioni i krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit
administrativ, ka vendosur njohjen e kohës së internimit nga Kosova (Jugosllavi) në
Seman (Fier), prej vitit 1960 deri më 1965.
AISKK, Fondi 1, viti 2015, dosja 22, fl. 400-401.

Burimi: AISKK, Fondi 1, viti 2015, dosja 22, fl. 400-401
Ju lutem, plotesoni fushat e kerkuara.
Mbyll formen

Ju lutem zgjidhni imazhin qe do te ngarkoni.