Lindi më 1933, në Kandër, Dibër. Është internuar për çështje politike. Me vendimin nr. 5,
datë 5 shkurt 1992, komisioni i krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit
administrativ, ka vendosur njohjen e kohës së internimit, nga Dibra në Berat, Vlorë dhe
Tepelenë, prej 1 marsit 1946 deri më 28 gusht 1962.
AISKK, Fondi 1, viti 2015, dosja 20, fl. 396-397.

Burimi: AISKK, Fondi 1, viti 2015, dosja 20, fl. 396-397
Ju lutem, plotesoni fushat e kerkuara.
Mbyll formen

Ju lutem zgjidhni imazhin qe do te ngarkoni.