Lindi më 1913, në Përmet. Është internuar për çështje politike. Me vendimin nr. 9, datë
24 prill 1992, komisioni i krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit
administrativ, ka vendosur njohjen e kohës së internimit nga Përmeti në Fier, prej 28
korrikut 1951 deri më 23 prill 1957.
AISKK, Fondi 1, viti 2015, dosja ___, fl. 342-343.

Burimi: AISKK, Fondi 1, viti 2015, dosja ___, fl. 342-343
Ju lutem, plotesoni fushat e kerkuara.
Mbyll formen

Ju lutem zgjidhni imazhin qe do te ngarkoni.