Burgu nr. 9 Berat funksionoi nga viti 1944 deri në vitin 1953.

Burgu nr. 9 i Beratit ishte ngritur në një godinë të vjetër. Funksionoi në periudhën tetor 1944 – 1 tetor 1953. Të dhënat e pakta që kemi grumbulluar tregojnë mbipopullim të këtij burgu nga “armiqtë e popullit”. Sipas të dhënës nga Divizioni i Mbrojtjes së Popullit, në burgun e Beratit shërbente një personel prej 16 vetash (14 ushtarë, 2 nënoficerë). Në vitin 1950 në burg janë rreth 490 të burgosur, ndërsa kapaciteti i burgut ishte për rreth 216 persona. TBC-ja ishte sëmundja mbizotëruese në informacionet e vitit 1950. Burgu u mbyll me një shkresë të datës 26.9.1953 të Ministrisë së Punëve të Brendshme së bashku me burgun e Gjirokastrës. Të burgosurit si dhe personeli u zhvendosën në burgun e Vlorës. Më 30.9.1953 zhvendosja e të burgosurve kishte mbaruar.

Ju lutem, plotesoni fushat e kerkuara.
Mbyll formen

Ju lutem zgjidhni imazhin qe do te ngarkoni.