Lindi në Mursi, Sarandë. Është internuar për motive politike. Me vendim nr. 26, më 11 dhjetor 1993, Komisioni i ngritur për verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, ka vendosur njohjen e kohës së internimit, nga rrethi Sarandë
në rrethin Krujë, prej 20 majit 1945, deri më 1 shkurt 1946. U internua bashkë me fëmijët: Perikli, Andrea, Dhimo, Kiço dhe Pilo. U internua nga arratisja e vëllait Vasil Gjika, i cili u vra në kufi më 1953. Më 1948, i arratiset djali Perikli Gjika. Vdiq në
internim.

Burimi: AISKK, F. 1, V. 2014, D. 11, Fl. 2-3
Ju lutem, plotesoni fushat e kerkuara.
Mbyll formen

Ju lutem zgjidhni imazhin qe do te ngarkoni.