Lindi në Gjirokastër, në vitin 1925. Me vendim nr. 729, datë 13 dhjetor 1947,
Gjykata Ushtarake e Tiranës e deklaroi fajtor për «agjitacion e propagandë
kundër pushtetit popullor e reformave të tij», dhe e dënoi me 4 vjet heqje lirie me
punë të detyruar, si dhe humbjen e të drejtave civile-politike baraz me kohën e
ndëshkimit. Më 1949, dënimi iu zbrit në 2 vjet burg.

F. 1, Viti 2017, D. 98, f. 78-79; Gazeta Zyrtare, nr.40, 19 maj 1949

Ju lutem, plotesoni fushat e kerkuara.
Mbyll formen

Ju lutem zgjidhni imazhin qe do te ngarkoni.