Lindi më 1870, në Berat. U arrestua më 6 nëntor 1947. Më 8 janar 1948, me vendimin nr.
5, Gjykata Ushtarake e Elbasanit e dënoi si “armik i popullit”. U lirua më 28 prill 1949.
AISKK, Fondi 1, viti 2015, dosja 21, fl. 300-301.

Burimi: AISKK, Fondi 1, viti 2015, dosja 21, fl. 300-301
Ju lutem, plotesoni fushat e kerkuara.
Mbyll formen

Ju lutem zgjidhni imazhin qe do te ngarkoni.