Lindi më 1970, në Grabian, Lushnjë, në vendin e dëbimit. Me vendimin nr. 16, datë 18
gusht 1992, komisioni i krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit
administrativ, ka vendosur njohjen e dëbimit nga Tirana në Grabjan, deri më 30 shtator
1991.
AISKK, Fondi 1, viti 2015, dosja 20, fl. 585-586.

Burimi: AISKK, Fondi 1, viti 2015, dosja 20, fl. 585-586
Ju lutem, plotesoni fushat e kerkuara.
Mbyll formen

Ju lutem zgjidhni imazhin qe do te ngarkoni.