Lindi më 1900, në Gjirokastër. U arrestua më 4 maj 1947. Me vendimin nr. 242, datë 17 nëntor 1947, Gjykata Ushtarake e Gjirokastrës e deklaroi fajtor se “Ka marrë pjesë në një organizatë tradhtare, duke i dhënë informata të ndryshme zbulimit grek dhe [se] ka shkruar artikuj në gazetën Vorio-Epiri me përmbajtje armiqësore”, dhe e dënoi me 15 vjet burg dhe humbjen e së drejtës elektorale për 2 vjet kohë. Më 1949, dënimi iu zbrit në 7 vjet burg. U lirua më 20 prill 1954.

AISKK, Fondi 1, viti 2017, dosja 99, fl. 38-39; Gazeta Zyrtare, nr. 40, 19 maj 1949.

Burimi: AISKK, Fondi 1, viti 2017, dosja 99, fl. 38-39; Gazeta Zyrtare, nr. 40, 19 maj 1949.
Ju lutem, plotesoni fushat e kerkuara.
Mbyll formen

Ju lutem zgjidhni imazhin qe do te ngarkoni.