Lindi në Grabian, Lushnjë, në vendin e dëbimit. Me vendimin nr. 16, datë 18 gusht 1992,
komisioni i krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, ka
vendosur njohjen e dëbimit, nga Tirana në Grabjan, deri më 30 shtator 1991.
AISKK, Fondi 1, viti 2015, dosja 20, fl. 586.

Burimi: AISKK, Fondi 1, viti 2015, dosja 20, fl. 586
Ju lutem, plotesoni fushat e kerkuara.
Mbyll formen

Ju lutem zgjidhni imazhin qe do te ngarkoni.