Lindi në Korçë. Është dëbuar për çështje politike. Me vendimin nr. 15, datë 13 gusht 1992, komisioni i krijuar për verifikimin e kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, ka vendosur kohën e njohjes së dëbimit nga Korça në Shtyllas (Fier), prej 1 janarit 1958 deri më 30 shtator 1991.

AISKK, Fondi 1, viti 2015, dosja 22, fl. 466-467.

Burimi: AISKK, Fondi 1, viti 2015, dosja 22, fl. 466-467
Ju lutem, plotesoni fushat e kerkuara.
Mbyll formen

Ju lutem zgjidhni imazhin qe do te ngarkoni.