Lindi më 1918, në Zall-Dardhë, Dibër. Ka vuajtur burg për motive politike prej 19 majit
1981 deri më 28 tetor 1982. Është dënuar nga Gjykata e Dibrës, me vendimin nr. 93, datë
18 gusht 1981.
AISKK, Fondi 1, viti 2015, dosja 20, fl. 316-317.

Burimi: AISKK, Fondi 1, viti 2015, dosja 20, fl. 316-317
Ju lutem, plotesoni fushat e kerkuara.
Mbyll formen

Ju lutem zgjidhni imazhin qe do te ngarkoni.