I rënë në Lëvizjen e Postribës. Lindur në Kullaj. Në shkresën e Komandantit të Qarkut MP, Major Mihallaq Ziçishti dërguar Komandës të Mbrojtjes së Popullit Sigurimi, Tiranë: Në lidhje me përpjekjen e datës 9 shtator 1946, në listën IV. të personave të ekzekutuar pa gjyq nga ana e ushtrisë dhe të vrarë gjatë luftimeve të 9 shtatorit në Shkodër e rrethina Postribë është 1. Seit Duli, nga Kullaj, u ekzekuatua me pushkatim pa gjyq, datë 9 shtator 1946.

Burimi: Arkivi i MB, D. 62 cit. në Uran Butka: Kryengritjet e para kundërkomuniste, ISKK, Tiranë 2013, f. 287-288
Ju lutem, plotesoni fushat e kerkuara.
Mbyll formen

Ju lutem zgjidhni imazhin qe do te ngarkoni.