Më 18 prill 1994, me vendimin nr. 28, komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, ka vendosur njohjen e kohës së dëbimit nga Gjirokastra në Lushnjë, nga lindja deri më 29 maj  1965, për çështje politike.

Fondi 1, viti 2014, dosja 24, fl. 350-351.

Burimi: Fondi 1, viti 2014, dosja 24, fl. 350-351
Ju lutem, plotesoni fushat e kerkuara.
Mbyll formen

Ju lutem zgjidhni imazhin qe do te ngarkoni.