Është dëbuar për motive politike. Më 17 janar 1992, me vendimin nr. 3, komisioni i
krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, ka vendosur njohjen e
kohës së dëbimit nga Lushnja, prej 23 gushtit 1966 deri më 30 gusht 1990.
AISKK, Fondi 1, viti 2015, dosja 25, fl. 525.

Burimi: AISKK, Fondi 1, viti 2015, dosja 25, fl. 525
Ju lutem, plotesoni fushat e kerkuara.
Mbyll formen

Ju lutem zgjidhni imazhin qe do te ngarkoni.