Lindi më 1873. Është internuar për motive politike. Më 18 prill 1994, me vendimin nr. 28, komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit administrativ, ka vendosur njohjen e kohës së internimit nga Devolli në Valias (Tiranë), Cërrik, Tepelenë, prej 10 korrikut 1950 deri më 30 dhjetor 1954 dhe dëbimit, praj 1 janarit 1955 deri më 9 prill 1955.

AISKK, Fondi 1, viti 2015, dosja 26, fl. 224-225.

Ju lutem, plotesoni fushat e kerkuara.
Mbyll formen

Ju lutem zgjidhni imazhin qe do te ngarkoni.